Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Hiền
Thứ hai, 26/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 180

Đại hội Đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2020-2021

        Sáng Chủ nhật ngày 25/10/2020, trường THCS Nguyễn Hiền đã tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh

       Tại Đại hội, Ban dại diện Cha mẹ học sinh năm học 2019-2020 đã báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện CMHS và bầu ra Ban đại diện mới của năm học 2020-2021

     Hiệu trưởng nhà trường cũng thôngtin với Cha mẹ học sinh về:

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tác giả: NTHB

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87