Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Hiền
Thứ năm, 29/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 654

Xem phim và thực hành thí nghiệm khoa học

  Tại phòng Innovation Space - Không gian sáng chế tại trường THCS Nguyễn Hiền, học sinh được xem phim khoa học và thực hành thí nghiệm ngay sau khi xem phim

 

 

 

Học sinh cùng xem phim "Đường và các chất tạo ngọt"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh thực hiện thí nghiệm phân biệt 2 loại đường

 

 

Tác giả: NTHB

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87