Chào mừng bạn đến với website THCS Nguyễn Hiền
Chủ nhật, 3/1/2021, 16:56
Lượt đọc: 133

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

QUY TRÌNH CHUNG:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Nộp hồ sơ tại văn phòng trường, nhân viên  tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
, nhân viên  tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ nhân viên  tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.
Bước 3. Đúng thời gian hẹn, cá nhân đến văn phòng trường để nhận kết quả
- Khi đến nhận kết quả giải quyết người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.
- Người nhận kiểm trả lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

 

THỦ TỤC RÚT HỒ SƠ, HỌC BẠ

a. Trình tự:
Bước 1: Cá nhân đến
phòng Học vụ nhà trường, hoàn chỉnh mẫu đơn xin rút hồ sơ, nộp cho nhân viên tiếp nhận.
Bước 2: Nhân viên tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ
nhân viên phòng Học vụ để nhận kết quả.
             Cá nhân có thể liên hệ qua diện thoại trước xem dã có kết quả chưa.
b. Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.

 

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO HỌC BẠ

a. Trình tự:
Bước 1: Cá nhân đến
phòng Học vụ trường nộp hồ sơ cho nhân viên tiếp nhận Hồ sơ gồm:

               - Đơn xin cấp lại học bạ.
               - 01 Ảnh 4x6.
               Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
Bước 2: Nhân viên  tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
          Cá nhân có thể liên hệ qua diện thoại trước xem dã có kết quả chưa.

b. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.

 

THỦ TỤC XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP

a. Trình tự:
Bước 1: Cá nhân đến
phòng Học vụ nộp đơn xin xác nhận kết quả học tập cho nhân viên tiếp nhận
Bước 2: Nhân viên tiếp nhận kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
             Cá nhân có thể liên hệ qua diện thoại trước xem dã có kết quả chưa.
b. Thời gian thực hiện: 
từ 01 đến 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.


THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỌC SINH CHUYỂN ĐẾN

a. Trình tự:
Bước 1: Cha mẹ học sinh
hoặc người giám hộ của học sinh liên hệ nhân viên phòng Học vụ để được hướng dẫn.

 Bước 2: Sau khi được Hiệu trưởng nhà trường chấp thuận nhận học sinh chuyển đến, Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh nộp hồ sơ chuyển đến cho nhân viên phòng Học vụ..

Hồ sơ xin chuyển trường gồm có:
-  Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký. Trong đó có ý kiến chấp thuận của Hiệu trưởng trường THCS xin chuyển đến (THCS Nguyễn Hiền).
-  Học bạ (bản chính).
-  Bản sao giấy khai sinh.
-  Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp, giới thiệu về
Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi. (Nếu chuyển ngoài tỉnh).
-  Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
-  Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).
-  Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến. (đối với những học sinh chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố khác đến). (Nếu có).

Bước 3: Nhân viên  tiếp nhận kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hợp lệ: Cập nhật vào sổ chuyển đến và báo cho
Phó Hiệu trưởng Hành chánh biết để sắp xếp lớp học cho học sinh, cấp giấy giới thiệu cho học sinh đến trình diện GVCN vào học.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn CMHS tiếp tục hoàn thành hồ sơ.

b. Thời gian thực hiện: Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ thực hiện ngay trong buổi làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.

 

THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG ĐI

a. Trình tự:
Bước 1: Học sinh hoặc CMHS
liên hệ với trường dự định chuyển đến để xin nhập học.

Bước 2: Sau khi trường chuyển đến chấp thuận nhận học sinh vào học, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh nộp bản chính đơn xin chuyển trường có chữ ký và mộc xác nhận của trường chuyển đến cho nhân viên phòng Học vụ.

 Bước 3: Trường THCS Nguyễn Hiền sẽ phê duyệt hồ sơ chuyển đi và làm thủ tục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh rút hồ sơ,  cập nhật vào sổ chuyển đi và phần mềm chuyển trường, photo giữ lại giấy chuyển trường và cấp giấy giới thiệu đến trường chuyển đến.

Bước 4: Học sinh hoặc CMHS nộp toàn bộ hồ sơ cho trường chuyển đến để được nhập học.

b. Thời gian thực hiện
+ Nếu đơn chuyển đến đã được ký tiếp nhận, giải quyết ngay trong 2 ngày làm việc.
+ Nếu đơn chưa được ký tiếp nhận, hướng dẫn CMHS hoàn thiện hồ sơ.

 

THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

a. Trình tự:
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận đang học tại trường, hoàn chỉnh mẫu đơn
xin xác nhận và nộp cho nhân viên  phụ trách phòng Học vụ.

Bước 2: Nhân viên  phụ trách kiểm tra nội dung đơn, ra phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 3: Đúng hẹn cá nhân liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.

b. Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đơn yêu cầu.

 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC TRỰC TUYẾN

Bước 1: Cá nhân xem các thủ tục bên trên, tải và điền đầy đủ biểu biểu mẫu tương ứng.
Bước 2: Gởi file biểu mẫu đã điền vào địa chỉ email sau:
diemchi2808@gmail.com
Bước 3: Khi nhà trường nhận được yêu cầu sẽ thực hiện và thông báo kết quả qua địa chỉ mail của cá nhân.
Bước 4: Cá nhân đến liên hệ văn phòng trường để nhận kết quả.
             Cá nhân có thể liên hệ trước qua số điện thoại sau:
Đặng Thị Diễm Chi 0784011828

 

 

Tác giả: NTHB

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87